Клин Энержи Ази ХХК байгуулагдлаа

Ньюком болон Софтбанк Корпораци нь “Азийн эрчмийн супер сүлжээ” санаачилгыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Клин Энержи Ази ХХК-ийн үүсгэн байгуулах баримт бичгүүдэд 2012 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр гарын үсгээ зурлаа. Клин Энержи Ази ХХК нь Ньюком болон Софтбанк Корпорацийн охин компани Эс-Би Энержи Корпорацийн хамтарсан хөрөнгө оруулалтаар байгуулагдаж байгаа бөгөөд Монгол Улсад сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл санаачилан хэрэгжүүлэх, судалгаа явуулах зэрэг үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

 

 

 

Эс-Би Энержигийн Дэд ерөнхийлөгч Шигеки Мива, Ньюком компанийн Гүйцэтгэх захирал Б.Бямбасайхан нар гарын үсгээ зурж байгаа нь

 

Эс-Би Энержигийн хамт олон нь Японоос ирж гарын үсэг зурж байна

 

Клин Энержи Ази ХХК үүсгэн байгуулагдлаа